ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC100322-10032022104409