ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว 29-03-2565