ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวัดราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29-03-2565 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์