ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อผู้สนับสนุน ผู้ใช้บริการ และบุคลากรทางการกีฬา ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุน