ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว การ พัฒนาบุคลากร กกท. และประเมินประสิทธิผลระบบการเรียนรู้และพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษา