ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพ เฉพาะบุคลากรฝ่าย พัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ จ้างสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพ 24032565