ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการประกวตราคาจ้างจัดการแข่งขัน SAT Phuket Tennis Invitation ๒๐๒๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

24-03-2565 ประกาศยกเลิกจ้างจัดการแข่งขัน SAT Phuket Tennis Invitation 2022