ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 29-03-2565