ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการ และความหวังของลูกค้าและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒b๕b๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC310322-31032022153950