ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาค่านิยม ส่งเสริมความผูกพันองค์กร และการบริหาร การเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-03-2565 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาค่านิยม ส่งเสริมความผูกพันองค์กร