ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา ในส่วนของการ กีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

08-04-2565 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษา