ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกโครงการเช่าอุปกรณ์เพื่อผลิตรายการในสถานี เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้านการกีฬา และการท่องเที่ยวภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล แบบความคมชัดปกติ ประเภทหมวดหมู่การท่องเที่ยวกีฬา และสาธารณสุข หมายเลขลำดับการให้บริการหมายเลข 7 (T Sports 7) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิก เช่าอุปกรณ์ T Sports 7 21042565