ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหายในส่วนของโครงการ ก่อสร้างสนามกีพาที่ยังไม่แล้วเสร็จและผู้รับจ้างทิ้งงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาสำรวจประเมินความเสียหายก่อส้าง 19042565