ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินมูลค่า ทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 19.04.65 จ้างบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลฯ