ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างการถ่ายทอดสด ผลิตรายการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports ๗) และจัดกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกี่ฬา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ