ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๒๕- ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 250 ผืน