ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมอุปกรณ์กีฬา แผ่นพื้นฟลอร์กีฬาลีลาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 22.04.65 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา แผ่นพื้นฟลอร์ลีลาศ