ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

เเนวทางการปฏิบัติเเละกำกับติดตามให้เป็นไปตามกฎหมาย