ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ กกท. ในการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๓๒ ปิ โดยวิธีคัดเลือก

5-5-65 ยกเลิกจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพของ กกท.