ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือประกอบการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ กรุงธานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการจัดจ้างผลิตคู่มือประกอบการแข่งขันกีฬาอาเขียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑ ๑ ณ เมืองโซโล ประเทศอินโตนีเชีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 05.05.2565 จ้างผลิตคู่มือประกอบการแข่งขันฯ