ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5-05-2565 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำของที่ระลึก กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565