ประกาศการก็ฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทย ในท้อง ถิ่น ๗๗ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11
1111