ประกาศขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) จัดจ้างการถ่ายทอดสดและผลิตรายการการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports ๗)

TOR