ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างถ่ายทอดสด ผลิตรายการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7) และจัดกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา

TOR-คณะกรรมการ