ประกาศขอบเขตงานจ้างการจัดกิจกรรม และนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในงานมหกรรมแสดงสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเอเชีย ITB Asia 2022

ขอบเขตของงาน-TOR-9