ประกาศขอบเขตงาน การจัดกิจกรรมสร้างกระแสประชาสัมพันธ์การชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลโลก2022 (รอบสุดท้าย) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

TOR