ประกาศขอบเขตงาน การจัดกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ขอบเขตของงาน-TOR-กิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา