ประกาศขอบเขตงาน การจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาในชีวิตประจำวัน “เดิน-วิ่งรวมพลคนกีฬา วิ่งวิถีใหม่ ใจกลางเมือง

TOR-4