ประกาศขอบเขตงาน จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-กรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

TOR ควบคุมงานก่อสร้าง จ.ราชบุรี