ประกาศขอบเขตงาน จ้างจัดงานส่งเสริมการจัดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบชิงแชมป์ระดับภาค 5 ภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย)

ขอบเขตของงาน-TOR-1