ประกาศขอบเขตงาน โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม และนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในมหกรรมแสดงสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ World travel market 2022 ระหว่างวันที่7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

TOR-world-travel-market-2022