ประกาศขอบเขตงาน (Trems of Reference: TOR) งานจัดซื้อปั๊มโรงสูบระบายน้ำพร้อมติดตั้ง ภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

1. TOR จัดซื้อปั๊มโรงสูบ -ก.4 10.06.2565