ประกาศประกวดราคา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเครื่องทำความเย็น (chiller)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี 2566

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเครื่องทำความเย็น (chiller)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี 2566

ประกาศวันที่

13 ธันวาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ