ประกาศประกวดราคาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีดารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีดารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศวันที่

14 ธันวาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ