ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลศาลายา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกี(1)
เอกสารงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างกีฬาจังหว