ประกาศตารางแสดงวงเงิน จัดจ้างดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาในระบบดิจิทัล (T-Sports 7)โดยวิธีคัดเลือก

ตารางแสดงวงเงิน-จ้างดำเนินงานสถานี-T-Sports-7-17.02.2565