ประกาศนายทะเบียนกีฬาอาชีพ เรื่อง การแจ้งแผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศนายทะเบียน ส่งแผนปีงบ 66