ประกาศประกวดจ้างควบคุมงานก่อสร้างและสนามฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 11.08.2565