ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศวันที่

29 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ