ประกาศประกวดราคาการซื้อปั๊มโรงสูบระบายน้ำพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกวดซื้อปั๊ม 17.06.2565