ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศวันที่

8 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ