ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศวันที่

22 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ