ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศวันที่

7 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ