ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดยะลา งบประมาณประจำปี 2566

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดยะลา งบประมาณประจำปี 2566

ประกาศวันที่

30 ตุลาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ