ประกาศประกวดราคาปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ท่อน้ำประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี 2566

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ท่อน้ำประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี 2566

ประกาศวันที่

6 ธันวาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ