ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ กกท. ปี 2565

ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีทั้ง 15 ท่าน จากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุก และติดตามข่าวสารของการการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่
เว็บไซต์: www.sat.or.th
Instagram: @Sat_Thailand
Facebook: กองประชาสัมพันธ์กกท.

สำหรับผู้โชคดีจะมีทีมงานติดต่อกลับไป เพื่อขอรายละเอียดสำหรับจัดส่งของรางวัล ภายในวันที่ 30 กันยายน นี้