ประกาศผูชนะการเสนอราคางานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดอ่างทอง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุง ต่อเต