ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕)

DOC221031-20221031143527