ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ท่อน้ำประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ-จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม-ระบบสาธารณูปโภค-ท่อน้ำประปา-27122565