ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานดูแลพื้นที่สีเขียวในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะงานดูแลพื้นที่สีเขียว ปี65 (5-16 ม.ค.65)